สินค้าของเบาะรองญีปุ่นเพื่อสุขภาพ

เบาะรองนั่งญี่ปุ่น รุ่น JS-100

 

sofa-4-1sofa-9-1sofa-10-1

 

sofa-5-1 sofa-132-1 sofa-133-1

 

 

เบาะรองนั่งญี่ปุ่นปรับระดับ รุ่น JS-200

เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 145 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 144 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 143 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 140 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 142 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 141

 

 

เบาะรองนั่งญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ รุ่น JS-300

 

เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 149 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 148เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 147 เบาะรองนั่งญี่ปุ่น 146

 

 

โซฟาเบด ( Sofa Bed -เก้าอี้ญี่ปุ่น) รุ่น JS-400

sofa-55-1-1 sofa-59-1-1 sofa-76-1